امروز
مسابقات امروز

شرط های نزدیک به شروع بازی

بالاترین بردها
بردهاى اخير
بالاترین بردها

با کلیک روی هر یک از اسامی برندگان میتوانید توضیحات شرط‌ها را مشاهده کنید

۱۳۵،۳۹۳،۱۰۰ تومان
محمدرضا م
نفر اول
ورزش بسکتبال
لیگ لیگ ان بی سی
مسابقه مسابقه گوانگدونگ – زینجیانگ
ضرایب ۱.۸۵
مبلغ شرط ۷۳،۰۰۰،۰۰۰
بازگشت ۱۳۵،۳۹۳،۱۰۰
۱۱۱،۳۶۸،۴۱۱ تومان
پدرام پ
نفر دوم
نوع شرط کمبو ۲۰ تایی
ضرایب ۱۱۰۶.۹۹
مبلغ شرط ۱۰۰،۰۰۰
بازگشت ۱۱۱،۳۶۸،۴۱۱
۷۱،۳۶۹،۷۰۰ تومان
علی‌ ا
نفر سوم
نوع شرط کمبو ۵ تایی
ضرایب ۳۴.۵۶
مبلغ شرط ۲،۰۶۴،۱۰۰
بازگشت ۷۱،۳۶۹،۷۰۰
۶۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان
محمد رضا ج
نفر چهارم
نوع شرط کمبو دوبل
ضرایب ۳.۰۱
مبلغ شرط ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
بازگشت ۶۰،۲۰۰،۰۰۰
۵۳،۵۲۳،۸۲۰ تومان
حسین ا
نفر پنجم
نوع شرط کمبو ۶ تایی
ضرایب ۵۳.۴۵
مبلغ شرط ۱،۰۰۰،۰۰۰
بازگشت ۵۳،۵۲۳،۸۲۰
۴۸،۶۱۹،۰۰۰ تومان
هادی خ
ورزش فوتبال
لیگ ژاپن - لیگ بی‌۳
مسابقه توکیو هاچیوجی ترینز - آلفاس اتسوکا
نوع شرط شرط تکی
ضرایب ۱.۸۵
مبلغ شرط ۲۶،۲۱۴،۰۰۰
بازگشت ۴۸،۶۱۹،۰۰۰
وضعيت برنده
۳۳،۷۹۳،۰۰۰ تومان
محمدرضا ص
ورزش فوتبال
لیگ انگلستان - قهرمانی
مسابقه لیدز - شفیلد ود
نوع شرط شرط تکی
ضرایب ۱.۶۸
مبلغ شرط ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
بازگشت ۳۳،۷۹۳،۰۰۰
وضعيت برنده
۲۴،۵۹۹،۰۰۰ تومان
علیرضا ط
ورزش فوتبال
لیگ اسپانیا - لالیگا
مسابقه الیبار - مالاگا
نوع شرط شرط تکی
ضرایب ۱.۹۵
مبلغ شرط ۱۲،۶۰۰،۰۰۰
بازگشت ۲۴،۵۹۹،۰۰۰
وضعيت برنده
۱۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان
علیرضا ط
ورزش فوتبال
لیگ انگلستان - لیگ برتر
مسابقه وست بروم - بورنموت
نوع شرط شرط تکی
ضرایب ۲.۱۰
مبلغ شرط ۶،۰۰۰،۰۰۰
بازگشت ۱۲،۶۰۰،۰۰۰
وضعيت برنده
۱۰،۱۶۶،۰۰۰ تومان
برهان یوسفی
نوع شرط کومبو ۵ تایی
ضرایب ۶.۳۴
مبلغ شرط ۱،۹۰۰،۰۰۰
بازگشت ۱۰،۱۶۶،۰۰۰
وضعيت برنده