امروز
مسابقات امروز
 • Sort by:
 • Leagues
 • Bet Types
  بالاترین بردها
  بردهاى اخير
  بالاترین بردها

  با کلیک روی هر یک از اسامی برندگان میتوانید توضیحات شرط‌ها را مشاهده کنید

  ۱۳۵،۳۹۳،۱۰۰ تومان
  محمدرضا م
  نفر اول
  ورزش بسکتبال
  لیگ لیگ ان بی سی
  مسابقه مسابقه گوانگدونگ – زینجیانگ
  ضرایب ۱.۸۵
  مبلغ شرط ۷۳،۰۰۰،۰۰۰
  بازگشت ۱۳۵،۳۹۳،۱۰۰
  ۱۱۱،۳۶۸،۴۱۱ تومان
  پدرام پ
  نفر دوم
  نوع شرط کمبو ۲۰ تایی
  ضرایب ۱۱۰۶.۹۹
  مبلغ شرط ۱۰۰،۰۰۰
  بازگشت ۱۱۱،۳۶۸،۴۱۱
  ۷۱،۳۶۹،۷۰۰ تومان
  علی‌ ا
  نفر سوم
  نوع شرط کمبو ۵ تایی
  ضرایب ۳۴.۵۶
  مبلغ شرط ۲،۰۶۴،۱۰۰
  بازگشت ۷۱،۳۶۹،۷۰۰
  ۶۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان
  محمد رضا ج
  نفر چهارم
  نوع شرط کمبو دوبل
  ضرایب ۳.۰۱
  مبلغ شرط ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
  بازگشت ۶۰،۲۰۰،۰۰۰
  ۵۳،۵۲۳،۸۲۰ تومان
  حسین ا
  نفر پنجم
  نوع شرط کمبو ۶ تایی
  ضرایب ۵۳.۴۵
  مبلغ شرط ۱،۰۰۰،۰۰۰
  بازگشت ۵۳،۵۲۳،۸۲۰
  ۴۸،۶۱۹،۰۰۰ تومان
  هادی خ
  ورزش فوتبال
  لیگ ژاپن - لیگ بی‌۳
  مسابقه توکیو هاچیوجی ترینز - آلفاس اتسوکا
  نوع شرط شرط تکی
  ضرایب ۱.۸۵
  مبلغ شرط ۲۶،۲۱۴،۰۰۰
  بازگشت ۴۸،۶۱۹،۰۰۰
  وضعيت برنده
  ۳۳،۷۹۳،۰۰۰ تومان
  محمدرضا ص
  ورزش فوتبال
  لیگ انگلستان - قهرمانی
  مسابقه لیدز - شفیلد ود
  نوع شرط شرط تکی
  ضرایب ۱.۶۸
  مبلغ شرط ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
  بازگشت ۳۳،۷۹۳،۰۰۰
  وضعيت برنده
  ۲۴،۵۹۹،۰۰۰ تومان
  علیرضا ط
  ورزش فوتبال
  لیگ اسپانیا - لالیگا
  مسابقه الیبار - مالاگا
  نوع شرط شرط تکی
  ضرایب ۱.۹۵
  مبلغ شرط ۱۲،۶۰۰،۰۰۰
  بازگشت ۲۴،۵۹۹،۰۰۰
  وضعيت برنده
  ۱۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان
  علیرضا ط
  ورزش فوتبال
  لیگ انگلستان - لیگ برتر
  مسابقه وست بروم - بورنموت
  نوع شرط شرط تکی
  ضرایب ۲.۱۰
  مبلغ شرط ۶،۰۰۰،۰۰۰
  بازگشت ۱۲،۶۰۰،۰۰۰
  وضعيت برنده
  ۱۰،۱۶۶،۰۰۰ تومان
  برهان یوسفی
  نوع شرط کومبو ۵ تایی
  ضرایب ۶.۳۴
  مبلغ شرط ۱،۹۰۰،۰۰۰
  بازگشت ۱۰،۱۶۶،۰۰۰
  وضعيت برنده